O firmie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej, na której pragniemy przedstawić Państwu nasz zakład oraz etapy jego rozwoju.

Historia firmy sięga roku 1994, kiedy została utworzona spółka cywilna przez czterech wspólników, którzy kierują nią do dnia dzisiejszego.
Zakład produkcyjny usytuowany jest w miejscowości Zadole w województwie lubelskim,w centrum największych plantacji malin w Polsce, co stworzyło doskonałe warunki dla rozwoju działalności związanej z ich przetwarzaniem. Nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty z producentami wysokiej jakości surowca. Współpraca ta polegała i nadal polega na zawieraniu wieloletnich umów kontraktacyjnych, przeprowadzaniu szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów z dziedziny uprawy owoców miękkich zgodnie z wymaganiami Integrowanej produkcji Ogrodniczej oraz systemu Global G.A.P. Działania firmy jak i producentów stanowią jeden skonsolidowany program skierowany na udoskonalanie metod produkcji we wszystkich jej fazach w zgodzie z normami i przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. W 2004 roku nastąpiły dalsze inwestycje w infrastrukturę i procesy technologiczne. Wybudowano ponadto nową część socjalną przeznaczoną na potrzeby pracowników. Wprowadzony został system jakości produkcji HACCP a następnie BRC w 2009 roku.

W dotychczasowej działalności firma JAAK zdobywała konsekwentnie nowe rynki zbytu. W pierwszej fazie, gdy przedmiotem obrotu były owoce świeże, odbiorcami byli głównie kontrahenci z Rosji, Finlandii i Czech. Po wprowadzeniu produkcji w zakresie schładzania a następnie mrożenia owoców miękkich, produkty znajdują dodatkowo odbiorców w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami. W związku z ciągłym zwiększaniem potencjału produkcyjnego jesteśmy nadal otwarci na nawiązywanie nowych kontaktów handlowych.

JAKOŚĆ

GALERIA